hlavní stránka    Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR ,v.v.i.
           Hlavní stránka
   tištěné časopisy- AKTUÁLNÍ ROK                              English
 
 Elektronické informační zdroje

 Tištěné časopisy

  Knihy

 Informace v jiných knihovnách

 Publikační činnost


  • Kopie článků z časopiseckého fondu SVI FgÚ můžete získat:
 nahoru SVI FgÚ - seznam tištěných časopisů odebíraných v r. 2021
  • E = předplacené také v elektronické verzi - přístup:
  • K, D, V = koupě, dar, výměna
    • dary a výměny dodávány nepravidelně
  • odkaz" archiv " směruje na informaci o odběru tištěného časopisu v minulých letech
Upozornění - byl zrušen odběr většiny tištěných verzí časopisů, nadále jsou tyto časopisy k dispozici v elektronické verzi !

Bratislavské lekárske listy - volně dostupný časopis - od r. 2020 pouze e-verze - vstup archiv Univerzita Komenského E
Časopis lékařů českých  - e-verze volně (po registraci)
archiv ČLS
K
Čes.-slov. patologie a soudní lékařství - e-verze volně (po registraci) archiv ČLS
K
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie - e-verze volně (po registraci) archiv ČLS
K
Folia Biologica - volně dostupný časopis - vstup archiv UK - 1.LF
D
Hypertension Research archiv NPG
D
Chemické listy - volně dostupný časopis - vstup
archiv ČCHS E
K
Journal of Hypertension archiv LWW E D
Journal of Chromatography B archiv Elsevier E D
Journal of Physiology archiv Wiley E D
Lidové noviny


K
Physiological Research - volně dostupný časopis - od r.2020 pouze e-verze - vstup
archiv FgÚ AV ČR E

Vesmír   (e-verze na heslo - sdělíme)
archiv Vesmír, s.r.o. E
K

           
nahoru
Aktualizováno 18.9.2021 | SVI FgÚ AV ČR |