logo svi

 
  Přístup do elektronických verzí  časopisů vydavatelství  Nature Publishing Group, Cell Press, APS a AAAS
 • Na této stránce naleznete informace informace o projektu LR1303 Biomedinfo, který byl schválený ve veřejné soutěži programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Informace - základ výzkumu" (LR).
 • Projekt navazuje na projekty SVI řešené v programech MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum a vývoj - LI (2000-2003), Informační infrastruktura výzkumu - 1N (2004-2008), Informační zdroje pro výzkum - INFOZ (2010-2011). 

 
nahoru  Časopis "Nature" pro Národní lékařskou knihovnu a její registrované uživatele

     Registrovaní uživatelé NLK mohou "Nature"
(vč. archivu od 1997,vol. 385, číslo 6611) využívat:
 1. při osobní návštěvě  - přímo z počítačů v čítárně NLK - přístup z počítačů v NLK
 2. přes vzdálený přístup - přístup je možné realizovat z kteréhokoliv počítače připojeného na Internet (z domova atd.) po přihlášení (autorizaci) - pokyny

  nahoru Obecné pokyny pro  vzdálený přístup do elektronických zdrojů dostupných prostřednictvím NLK
 • Vzdáleným přístupem do elektronických informačních zdrojů (EIZ) se rozumí přístup z vlastního počítače do nabídky elektronických zdrojů v jiné knihovně na základě zadání autorizačních údajů (= uživatelské jméno a heslo) registrovaneho čtenáře (uživatele) knihovny = vlastníka platného čtenářského průkazu.
 • Pokud nejste registrovaným čtenářem NLK, musíte se nejdříve zaregistrovat.
 • Ne všechny zdroje v NLK však mají povolen vzdálený přístup !
     Pokyny pro
    Možnosti přístupu
 • vzdálený přístup do NLK - přihlašovací stránka
 • přes Medvik  - na přístupové stránce Medvik v nabídce vlevo v "Online zdroje" zvolte:
  • EZB-NLK (Elektronische Zeitschriftenbibliothek)nejvhodnější způsob
   • v EZB vyhledejte požadovaný titul (např. "Nature"), dostupné tituly jsou označeny žlutě
   • klikněte na odkaz (název titulu)
   • jsou vyžadovány přihlašovací údaje pro vzdálený přístup
   • po přihlášení budete přesměrování na plný přístup do zdroje
   • obecné pokyny pro práci v EZB
  • portál E-zdrojů
   • ve vyhledávání pak zadejte název požadovaného titulu (např. "Nature")
   • klikněte na odkaz pro přístup do časopisu
   • budete vyzvání k zadání přihlašovacích údajů pro vzdálený přístup
   • na webovské stránce titulu stáhněte požadovaný článek
 • Alternativně lze využít odkazy uvedené na NLK - databáze a plné texty
  • po výběru zdroje (např. "Nature") budete vyzváni k autorizaci
            nahoru Časopisy přístupné pro registrované uživatele SVI FgÚ
Dále uvedené elektronické časopisy jsou dostupné registrovaným uživatelům SVI FgÚ :
Dostupné časopisy:
Nature Publishing Group
 • Nature (od 1997,v.385 č.6611)
 • Nature Biotechnology (od 1998,v.16)
 • Nature Cell Biology  (od 1999,v.1)
 • Nature Genetics (od 1992, v.1))
 • Nature Immunology (od 2000,v.1)
 • Nature Medicine (od 1998,v.4)
 • Nature Methods (od 2004, v.1)
 • Nature Neuroscience (od 1998,v.1)
 • Nature Protocols (od 2006, v.1)
 • Nature Structural Biology and Molecular Biology (od 1999,v.6)
 • Nature Reviews Cancer (od 2001,v.1)
 • Nature Reviews Genetics (od 2001,v.1)
 • Nature Reviews Immunology (od 2001,v.1)
 • Nature Reviews Molecular Cell Biology (od 2000,v.1)
 • Nature Reviews Neuroscience (od 2000,v.1)
 • Nature Reviews Microbiology (od. 2003, v.1)
 • Oncogene + Oncogene Reviews (1997, v.14)
American Assoc. for the Advancement of Science (AAAS)
 • Science ( od č.5282 = 20.9.1996)
 • Science Classic, July 1880 to December 1996
 • Science First Release (dříve Express)
 • Science Signaling
Cell Press 
 • Cancer Cell 
 • Cell 
 • Cell Metabolism 
 • Current Biology 
 • Immunity 
 • Neuron 
 • Developmetal Cell
 • Cell Stem Cell
 • Chemistry and Biology (od r.2016 název "Cell Chemical Biology")
 • Molecular Cell
American Physiological Society (APS)
 • American Journal of Physiology (celkem 7 řad)
 • AJP - Cell Physiology
 • AJP - Endocrinology and Metabolism
 • AJP - Gastrointestinal and Liver Physiology
 • AJP - Heart and Circulatory Physiology
 • AJP - Lung Cellular and Molecular Physiology
 • AJP - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
 • AJP - Renal Physiology
 • Journal of Applied Physiology
 • Physiological Reviews
 • Journal of Neurophysiology
 • Physiological Genomics
 • Physiology (dříve News in Physiological Science)

nahoru Kontakty
 • Zuzana Lisková - zuzana.liskovazavfgu.cas.cz, tel. 241 062 402, řešitelka projektu
 • Národní lékařská knihovna - správa Medviku - kontaktujte v případě problémů s přístupem nebo formulář "Napište nám"
 • VŠCHT - Knihovna VŠCHT - kontaktujte v případě problémů s přístupem

nahoru Aktuality
 • 12.6. 2013 - dne 30.5. 2013 byly zveřejněny výsledky veřejné soutěže k programu Informace – základ výzkumu (LR) - výsledky na webu MŠMT. Jedním z přijatých projektů je i projekt Střediska vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR  "Biomedinfo"  - Kontinuita ve zpřístupnění významných periodik z oblasti biomedicíny a příbuzných oborů zajišťující a stabilizující informační infrastrukturu výzkumu a vzdělávání v těchto oborech".
  • Projektem tak budou od roku 2014 do roku 2018 podpořeny elektronické časopisy dostupné prostřednictvím SVI FgÚ a Národní lékařské knihovny (s určitým omezením pro NLK oproti programu Infoz) a (nově) Knihovny VŠCHT. Upřesnení bude k dispozici na této webovské stránce koncem roku 2013 v souvislosti se zahájením přístupů do zdrojů pro rok 2014.
  • více o programu LR - na webu MŠMT.

nahoru Licenční podmínky využívání elektronických zdrojů

Při užívání placených (licencovaných) elektronických zdrojů je nutné respektovat licenční podmínky, autorský zákon případně další předpisy.
Odkazy na podrobné znění podmínek konkrétních vydavatelů/poskytovatelů naleznete na webovských stránkách jednotlivých zdrojů (vydavatelů).
Obecné informace o využívaní placených elektronických zdrojů a licenčních podmínkách:
nahoruSVI FgÚ a Larva Grafik aktualizováno 18.5.2017