logo svi

 
  Přístup do elektronických verzí  časopisů vydavatelství  Nature Publishing Group, Cell Press, APS a AAAS
 • Na této stránce naleznete informace informace o projektu LR1303 Biomedinfo, který byl schválený ve veřejné soutěži programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy "Informace - základ výzkumu" (LR).
 • Projekt navazuje na projekty SVI řešené v programech MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum a vývoj - LI (2000-2003), Informační infrastruktura výzkumu - 1N (2004-2008), Informační zdroje pro výzkum - INFOZ (2010-2011).
 

 
nahoru
 Časopis "Nature" pro Národní lékařskou knihovnu a její registrované uživatele

    
Registrovaní uživatelé NLK mohou "Nature" využívat:
 1. při osobní návštěvě  - přímo z počítačů v čítárně NLK
 2. přes vzdálený přístup - přístup je možné realizovat z kteréhokoliv počítače připojeného na Internet (z domova atd.) po přihlášení (autorizaci)
  • Vzdáleným přístupem do elektronických informačních zdrojů (EIZ) se rozumí přístup z vlastního počítače do nabídky elektronických zdrojů v jiné knihovně na základě zadání autorizačních údajů (= uživatelské jméno a heslo) registrovaneho čtenáře (uživatele)  NLK = vlastníka platného čtenářského průkazu.
  • registrace čtenáře NLK  - pokyny na webu NLK
 • V obou případech můžete využít k přístupu do "Nature":
Pro čtenáře NLK je prostřednictvím grantu LR1303 hrazený/přístupný časopis Nature
     NATURE
vzdálený přístup  přístup z počítačů v NLK archiv od 1997,vol. 385, číslo 6611

 • Při odkliknutí odkazu "vzdálený přístup"  budete vyzváni k přihlášení (autorizaci) - zadání přihlašovacích údajů:
  • číslo čtenáře
  • heslo


  nahoru Obecné pokyny pro  vzdálený přístup do VŠECH elektronických zdrojů dostupných prostřednictvím NLK
(informační seznam zdrojů na webu NLK)
 

Vzdáleným přístupem
do elektronických informačních zdrojů (EIZ) se rozumí přístup z vlastního počítače do nabídky elektronických zdrojů v jiné knihovně na základě zadání autorizačních údajů (= uživatelské jméno a heslo) registrovaneho čtenáře (uživatele) knihovny = vlastníka platného čtenářského průkazu.
Pozn.: Pokud nejste registrovaným čtenářem NLK, musíte se nejdříve zaregistrovat:
 • registrace čtenáře NLK  - pokyny
  Na přístupové stránce Medvik vyberte z nabídky vlevo "Online zdroje" a dále zvolte: 
 • portál EZB - (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) (vzdálený přístup)nejvhodnější způsob
  • přihlašovací údaje jsou vyžadovány ihned
  • po přihlášení do EZB vyhledejte požadovaný titul, dostupné tituly jsou označeny žlutě
  • klikněte na odkaz (název titulu) a stáhněte požadovaný článek
nebo
 • vyberte jiný z uvedených odkazů v nabídce  Online zdroje (databáze, časopisy atd.)
  • ve vyhledávání pak zadejte název požadovaného titulu
  • klikněte na odkaz pro přístup do časopisu
  • budete vyzvání k zadání přihlašovacích údajů pro vzdálený přístup
  • na webovské stránce titulu stáhněte požadovaný článek
  Alternativně lze využít odkazy uvedené na NLK - elektronické informační zdroje
 • V případě přetrvávajících problémů s připojením kontaktujte: medvikzavnlk.cz
            nahoru Časopisy přístupné pro registrované uživatele SVI FgÚ
Dále uvedené elektronické časopisy jsou dostupné registrovaným uživatelům SVI FgÚ :
Dostupné časopisy:
Nature Publishing Group
 • Nature (od 1997,v.385 č.6611)
 • Nature Biotechnology (od 1998,v.16)
 • Nature Cell Biology  (od 1999,v.1)
 • Nature Genetics (od 1992, v.1))
 • Nature Immunology (od 2000,v.1)
 • Nature Medicine (od 1998,v.4)
 • Nature Methods (od 2004, v.1)
 • Nature Neuroscience (od 1998,v.1)
 • Nature Protocols (od 2006, v.1)
 • Nature Structural Biology and Molecular Biology (od 1999,v.6)
 • Nature Reviews Cancer (od 2001,v.1)
 • Nature Reviews Genetics (od 2001,v.1)
 • Nature Reviews Immunology (od 2001,v.1)
 • Nature Reviews Molecular Cell Biology (od 2000,v.1)
 • Nature Reviews Neuroscience (od 2000,v.1)
 • Nature Reviews Microbiology (od. 2003, v.1)
 • Oncogene + Oncogene Reviews (1997, v.14)
American Assoc. for the Advancement of Science (AAAS)
 • Science ( od č.5282 = 20.9.1996)  -  (Science magazine a Science now)
 • Science Classic, July 1880 to December 1996
 • Science Express
 • Science Signaling
Cell Press 
 • Cancer Cell 
 • Cell 
 • Cell Metabolism 
 • Current Biology 
 • Immunity 
 • Neuron 
 • Developmetal Cell
 • Cell Stem Cell
 • Chemistry and Biology (od r.2016 název "Cell Chemical Biology")
 • Molecular Cell
American Physiological Society (APS)
 • American Journal of Physiology (celkem 7 řad)
 • AJP - Cell Physiology
 • AJP - Endocrinology and Metabolism
 • AJP - Gastrointestinal and Liver Physiology
 • AJP - Heart and Circulatory Physiology
 • AJP - Lung Cellular and Molecular Physiology
 • AJP - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
 • AJP - Renal Physiology
 • Journal of Applied Physiology
 • Physiological Reviews
 • Journal of Neurophysiology
 • Physiological Genomics
 • Physiology (dříve News in Physiological Science)

nahoru Kontakty
 • Zuzana Lisková - zuzana.liskovazavfgu.cas.cz, tel. 241 062 402, řešitelka projektu
 • Národní lékařská knihovna - správa Medviku - kontaktujte v případě problémů s přístupem
 • VŠCHT - Knihovna VŠCHT - kontaktujte v případě problémů s přístupem

nahoru Aktuality
 • 12.6. 2013 - dne 30.5. 2013 byly zveřejněny výsledky veřejné soutěže k programu Informace – základ výzkumu (LR) - výsledky na webu MŠMT. Jedním z přijatých projektů je i projekt Střediska vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR  "Biomedinfo"  - Kontinuita ve zpřístupnění významných periodik z oblasti biomedicíny a příbuzných oborů zajišťující a stabilizující informační infrastrukturu výzkumu a vzdělávání v těchto oborech".
  • Projektem tak budou od roku 2014 do roku 2018 podpořeny elektronické časopisy dostupné prostřednictvím SVI FgÚ a Národní lékařské knihovny (s určitým omezením pro NLK oproti programu Infoz) a (nově) Knihovny VŠCHT. Upřesnení bude k dispozici na této webovské stránce koncem roku 2013 v souvislosti se zahájením přístupů do zdrojů pro rok 2014.
  • více o programu LR - na webu MŠMT.
 • 12.2.2013 - Přístup do časopisů hrazených do konce roku 2012 s finanční podporou programu INFOZ je pro rok 2013 uhrazen "nouzově" z institucionálních prostředků Fyziologického ústavu, AV ČR a Národní lékařské knihovny. Zároveň byl podán projekt na další podporu financování přístupu do časopisů a to do programu LR (MŠMT), výsledky soutěže budou zveřejněny 30.5.2013. Pokračování dostupnosti časopisů od roku 2014 je tedy závislé na přijetí/nepřijetí podaného projektu.

nahoru Licenční podmínky využívání elektronických zdrojů

 
Při užívání placených (licencovaných) elektronických zdrojů je nutné respektovat licenční podmínky, autorský zákon případně další předpisy. Zjistěné závažné porušení podmínek je hodnoceno jako porušením Knihovního řádu NLK (resp.KŘ SVI FgÚ) a vyplývá z něj zrušení registrace čtenáře.
Uvědomte si, že vydavatelem/poskytovatelem zjištěné závažné porušení podmínek
může vést k zablokování přístupu ke zdroji pro NLK nebo celý areál Krč !! 
Hlavní podmínky využívání licencovaných EIZ:
 • je povoleno:
  • získaná data využívat výhradně pro výukové, studijní a vědecké účely a pro  osobní potřebu oprávněného uživatele (= registrovaného uživatele NLK nebo SVI FgÚ), v souladu s autorským zákonem,
  • získaná data předávat dál ostatním autorizovaným uživatelům(= registrovaným užiavtelům NLK nebo SVI FgÚ).
 • je zakázáno:
  • systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronických informačních zdrojů nebo jeho podstatné části, zejména nelze kopírovat celá čísla elektronických časopisů nebo celý obsah elektronických knih, zásadně není možné vytvářet vlastní kopie databází,
  • získaná data jakýmkoli způsobem předávat dalším osobám (vyjma ostatním autorizovaným uživatelům)  - to znamená, že data nelze dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu ani jinak využívat zejména ke komerčním účelům,
  • v získaných datech odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat obsažené nebo zobrazené poznámky o copyrightu, autorství apod.,
  • předat své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup do elektronických zdrojů k užívání další osobě.
Odkazy na podrobné znění podmínek konkrétních vydavatelů/poskytovatelů naleznete na webovských stránkách jednotlivých zdrojů (vydavatelů).
Více informací o využívaní placených elektronických zdrojů a licenčních podmínkách:
nahoruSVI FgÚ a Larva Grafik aktualizováno 8.9.2016